Blue

מתוך תערוכה קבוצתית “חמש תחנות” בגלריה קו 16, תל אביב/ אוצרת: קרני ברזילי. סדרת העבודות Blue מציגה פלטה של כחול המדורגת ולקוחה מצבעי הלוגו של חברת האוטובוסים “דן” לאורך השנים. כך יוצרת האמנית סביבה מלאכותית חדשה, המנותקת ממקום ספציפי אך מרמזת לשמיים שנמצאים מעלינו לאורך הנסיעה ומהדהדת את זיכרון תחילת הנסיעה בתחנת הכרמלית (ממנה נשקף הים). פלטת הכחולים מאזכרת גם את האופן שבו חיינו חשופים ללא הרף למיתוג, מסגור ותמצות שמבקשים להפוך אותם ל”חוויית משתמש”. כך באופן אירוני הופכות העבודות לייצוגים שונים של חופש.