Lost Words

“מילים אבודות” – עבודה וירטואלית ל”דימוי היומי” של מגזין האמנות ערב רב. העבודה מציעה תגובה חדשה לכתבות המערכת של המגזין, דרך שבירה של מוסכמות הקריאה הרגילים והלינארים וע”י ניתוח בזמן אמת של כתבות התיאוריה והביקורת של כותבי המגזין. אתר LostWords מציע פרשנות ויזואלית המנפישה את המילים ומדגישה כל פעם אספקט אחר של הכתבה.

Lost Words, a project by Chen Serfaty and Liliana Farber for Erev Rav.
Curator: Yael Ravid. Programming: Aziz Natour. © 2017

לחיצה על כל קישור תוביל אתכם לתגובה אחרת מתוך המגזין

Press Here #1

Press Here #2

Press Here #3

Press Here #4

Press Here #5

Press Here #6