על מרחבים אחרים

עבודת הוידאו מתעדת את עובדי עיריית חיפה עוקרים ספסל ציבורי בשטח פתוח. עקירת הספסל התבצעה בעקבות פנייה אישית של צרפתי, ילידת חיפה, לאגף תלונות הציבור. במכתב ששלחה, היא ביקשה להסיר את הספסל מאזור הקרוב לבית הוריה, מכיוון שבעקבות אירוע מצער שקרה על הספסל בעבר, היא אינה יכולה עוד להתהלך בסביבה מבלי שתוצף בזכרונות מעיקים. על ידי עקירת הספסל, מאמינה צרפתי, הסיכרון הטוד יוחלף בזיכרון פעול ת העקירה, ותהיה לכך השפעה של אקט אמנותי משחרר.

בעבודה בודקת צרפתי את הגבולות בין המרחב הנפשי-האישי למרחב הציבורי, ואת האופן שבו אנחנו מכסים לעצמו הן חפצים והן טריטוריה. הממד הפסיכולוג הכרוך בקשר הכפייתי שלנו לחפצים מתרחב למשמעות הפוליטית הנלווית ולקשר הכפייתי שאנו מפתחים ביחס למקומות.  

אוצרת: רותי דירקטור
תערוכת 100 שנים לרדי מייד, מוזיאון חיפה, 2013.