Alipasis – Art and Architecture Magazine

לעתים רחוקות אפשר להבחין בלב של עיר. כמו במכתב של אישה צעירה שהוא היא מספרת לייר על ספסל עירוני הנמצא בקרבת ביתה, ועל כך שהמעבר לידו מציף בה זכרונות. היא מבקשת מהעיר לעקור את הספסל ממקומו- את הזכרון מליבה. עבודת האמנות של חן צרפתי, המופיעה בהמשך הגיליון, היא סיפור על העיר ועל המרחב המשותף של חיינו, גם אם ביומיום אנו לרוב שקועים בשדרת חיינו, אך שגרה זו מלווה במבט…. ( דברי פתיחה ערן איזנהמר ויובל סער/ מגזין אמנות אלפסיס )